như còn vương vấn

Vương Lạc là mang một tuổi thơ u ám với ký ức vỡ vụn về tình cảm của cha. Vương Lạc không nhớ được khuôn mặt cha mình, hay nói đúng hơn từ khi sinh ra cô chưa hề được gặp ông. năm cô mười hai tuổi …

Nguồn như còn vương vấn

Advertisements